+49 511 51543831 Telefon:
© 2023, Jhcon Datenschutzberatung, Hannover

Dipl.-Ing. Jörg Hagen

Datenschutzbeauftragter E-Mail: hagen@jhcon.de Mobil: +49 (0)172 5162332

Dipl.-Ing. Michael Huhn

Datenschutzbeauftragter in Kooperation E-Mail: huhn@jhcon.de Mobil: +49 (0)160 8404863

Doris Aschenbrenner

Backoffice & Faktura E-Mail: aschenbrenner@jhcon.de Telefon: +49 (0)511 51543831
Jhcon Datenschutzberatung Königstr. 50 a, D-30175 Hannover Veilchenweg 6 a, D-30989 Gehrden
Jhcon Datenschutzberatung Müllerbrunnenstr. 5, D-01187 Dresden
Jhcon Datenschutzberatung Königstr. 50 a, D-30175 Hannover Veilchenweg 6 a, D-30989 Gehrden
Logo Jhcon Datenschutzberatung

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Dipl.-Ing. Jörg Hagen

Datenschutzbeauftragter E-Mail: hagen@jhcon.de Mobil: +49 (0)172 5162332

Dipl.-Ing. Michael Huhn

Datenschutzbeauftragter in Kooperation E-Mail: huhn@jhcon.de Mobil: +49 (0)160 8404863

Doris Aschenbrenner

Backoffice & Faktura E-Mail: aschenbrenner@jhcon.de Telefon: +49 (0)511 51543831
© 2023, Jhcon Datenschutzberatung, Hannover
Jhcon Datenschutzberatung Königstr. 50 a, D-30175 Hannover Veilchenweg 6 a, D-30989 Gehrden
Jhcon Datenschutzberatung Müllerbrunnenstr. 5, D-01187 Dresden
Jhcon Datenschutzberatung Königstr. 50 a, D-30175 Hannover Veilchenweg 6 a, D-30989 Gehrden

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

+49 511 51543831 Telefon: